Vásárlói tájékoztató - adatkezelés

Skip to Store Area:Vásárlói tájékoztató-adatkezelés

Tisztelt Vásárlóink ! Az árak kizárólag internetes megrendelés esetén érvényesek! A minimum rendelés nettó összege 10 000 Ft! Ez alatt az érték alatt nem áll módunkban a termékeket kiszállíttatni! Tisztelt vásárlóink az áruház árfrissítés alatt áll! A rendelések leadása előtt emailben érdeklődjön az adott termék rendelkezésre állásáról és aktuális áráról. Megértésüket köszönjük.
1. Az eladó adatai

MC-Therm Épületgépészeti Kft.
7200 Dombóvár, Tóth Ede u. 2.
Adószám: 11287045-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-002245 Vezetve a Tolna Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál
Telefon: 74-566-150 Fax: 74-566-159
E-mail: info@epuletgepeszaruhaz.hu
A vállalkozás képviselője: Czétány László ügyvezető
e-mail: czetanyl@epuletgepeszaruhaz.hu

A tárhelyszolgáltatónk neve és székhelye: Web-Server kft., 4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5.
A tárhelyszolgáltatónk e-mail címe: info@web-server.hu

3. A szerződés tárgya
Az adott árucikk jellemzőit a hozzátartozó termékleírásból tudhatja meg részletesen. A termékleírásokat, sajtóbejelentéseket a gyártóktól kapjuk, így ezek pontatlanságáért felelősséget vállalni nem tudunk. A termékekhez kapcsolódó fotók helyenként illusztrációk, így a tényleges termékek ettől eltérhetnek. A termék vételára mindig az adott áru mellett feltüntetett bruttó (áfás) ár, amely magyar forintban értendő. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.
Áruházunkban kizárólag új termékeket kínálunk !

4. Fizetési módok
1. A termék házhozszállítása esetén az áruátvételkor történik a fizetés a kézbesítő futárnak, postai alkalmazottnak.
2. Előutalással, a számla interneten történő megküldését követően ( a papíralapú számla az áruval együtt érkezik ) .
Szállítási idő: 2-8 nap

5. Vásárlás
Csak magyarországi címre szállítandó megrendelést áll módunkban elfogadni. A vásárlás illetve szerződés kötés csak magyar nyelven történhet, ami írásban kötött szerződésnek minősül. A szerződés iktatásra kerül és utólag hozzáférhető. A már kiválasztott termékeket a kosárban tekintheti meg.
A kosárba helyezett termékek megrendeléséhez, illetve a szállítási és fizetési feltételek meghatározásához menjen végig a vásárlási folyamat lépésein.Kérjük, ellenőrizze a kosárba helyezett termékeket és annak árait ill. mennyiségét is.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a vásárlási/szerződéskötési nyilatkozatának megtétele fizetési kötelezettséget vonhat maga után !
A vásárlás az internet minimális ismeretét feltételezi, a vásárlás alatt a Vásárlónak figyelembe az internet esetleges hibáit ill. lehetőségeit. Az epuletgepeszaruhaz.hu nem felelős, az interneten továbbított adatok hibáiért, bármilyen okból is következtek be, továbbá az internetes hálózatban felmerülő működési hibáért, ami megakadályozza a zavartalan vásárlást.

6. Megrendelés rögzítése
Cégünk munkatársa a megrendelés beérkezését követően rövid időn belül telefonon vagy e-mailben egyeztet a megrendelővel.
A megrendelés megerősítésére minden esetben visszaigazoló e-mailt küldünk.
Egyeztetésre kerülnek az alábbiak:
-Tételesen a megrendelt termékek (azok műszaki paramétereit).
-Átadási ár, fizetés módja, ügyintéző neve, számlázási név. szállítási határidő, szállítás módja, a szállítás ára, szállítási hely, szállító.

7. Szállítási feltételek
A kiszállításra akkor intézkedünk ha ha a fenti egyeztetések után az adás-vétel minden részlete egyértelmű, és minkét fél részéről elfogadásra kerül.
A megrendeléseket minden esetben írásban visszaigazoljuk, (levél, telefax, e-mail).
Szerződéses kapcsolat az írásbeli visszaigazolás rendelkezésére állásakor jön létre.
A szállítási díj tartalmazza a csomagolás költségét is.

Súly (kg) Szállítási díj (Ft)
0,1-32180
3,1-52365
5,1-102550
10,1-152765
15,1-203125
20,1-253606
25,1-304208
30,1-405049
40,1-506010
516132
526252
536372
546492
556611
566732
576852
587103
597294
607477
617590
627590
637592
647694
657815
667934
678054
688175
698295
708415
718537
728656
738776
748896
759016
769137
779257
789377
799497
809618
819738
829858
839978
8410097
8510219
8610339
8710459
8810580
8910699
9010819
9110939
9211061
9311181
9411301
9511420
9611540
9711661
9811781
9911902
10012023
10112142
10212262
10312382
10412502
10512624
10612648
10712648
10812648
10912648
11012648
11112648
11212648
11312648
11412648
11512648
11612648
11712648
11812648
11912648
12012648
12112648
12212648
12312648
12412648
12512648

Nagyobb súly esetén egyedi szállítási költséget adunk.

8. Vásárlástól való elállás joga
Megrendelése során Ön élhet a 14 napon belüli indokolás nélkül elállási jogával és feltétel nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállási határidő a termék elvételekor kezdődik. Az elállási jog már a szerződéskötés napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolható. A fogyasztónak elállás esetén elegendő, ha nyilatkozatát írásban az elállási határidőn belül postán, telefaxon vagy elektronikus úton elküldi. Postacím: MC-Therm Kft., 7200 Dombóvár, Tóth E. u. 2. Telefax: 74-566-159 . E-mail: info@epuletgepeszaruhaz.hu. A nyilatkozat megtehető a papír alapú "elállási nyilatkozat" mintán is (letölthető a 17. pont alatti linkről).
Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni. A visszatérítés lehetőség szerit visszautalással fog történni. A visszatérítés az áru visszaszolgáltatását követően fog történni.
Az áru visszaküldése a nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül kell történjen. Az áru visszaküldésének költsége a Vevőt terheli.
Amennyiben a Vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget az Eladó nem köteles megtéríteni.
Olyan egyedi termékek és szolgáltatások esetén, amelyek a Megrendelő külön kívánságára egyedileg kerülnek legyártásra, nem érvényesíthető a vásárlástól való elállás joga.
Az Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek - ha a szolgálatatás nyújtásra irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte és gyakorolja a felmondási jogát - megtérítését.

9. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az epuletgepeszaruhaz.hu hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az epuletgepeszaruhaz.hu nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Termék hibája esetén Ön – választása szerint – az 9. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11. Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállásból fakadó jogaival? Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az MC-Therm kft. jótállásra köteles. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A jogszabály alapján a jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 9. és a 10. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

12. Szervíz
Termékeinket a hivatalos magyarországi márkaképviseletektől szerezzük be, így a képviseletek biztosítják Önnek a részletes felhasználói utasítást és a szakszervíz szolgáltatás. Probléma eseténforduljon a jótállási jegyen megjelölt szakszervizek egyikéhez. Nem kijelölt szervizhez ne forduljunk, mert tevékenysége idegen beavatkozásnak minősül és a jótállás megszűnését eredményezheti. A jótállás megszűnését okozza az is ha a vásárló rendellenesen használta a terméket, illetve a termék valamilyen külső behatás következtében romlott el. A meghibásodást a Vevő köteles haladéktalanul bejelenteni.

13. Magyar nyelvű használati útmutató
- A jogszabályban előírt termékeknél az idegen nyelvűvel azonos tartalmú magyar nyelvű használati útmutatót kell a fogyasztók számára biztosítani.
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség állásfoglalásai:
Nem hozható forgalomba az a termék, amelyet a szükséges magyar nyelvű vásárlási tájékoztatóval nem láttak el.

14. Adatkezelés
A vásárlók adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A vásárlónak ( pl. elállás esetén ) joga van módosítani vagy törölni bármely általa megadott adatot.
a.) Adatkezelő neve, elérhetőségei:
Az adatkezelő megnevezése: MC-Therm Épületgépészeti Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7200 Dombóvár, Tóth E. u. 2. Az adatkezelő e-mail címe: info@epuletgepeszaruhaz.hu Az adatkezelő telefonszáma: +36 74 566 155 Honlap: http://www.epuletgepeszaruhaz.hu
A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama
A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
b.) Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
Munkamenet cookie:
Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
Korhatáros tartalom cookie:
Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
Referer cookiek:
Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
Utoljára megtekintett termék cookie:
Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.
Utoljára megtekintett kategória cookie:
Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.
Ajánlott termékek cookie:
Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.
Mobil verzió, design cookie:
Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.
Cookie elfogadás cookie:
Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
Kosár cookie:
A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
Intelligens ajánlat cookie:
Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.
Kiléptetés #2 cookie:
A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.
Backend azonosító cookie:
Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:
Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
c.) A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
d.) Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.
A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
e.) A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.
A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
f.) A regisztrációval együtt járó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)
A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli. Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.
További adatkezelések Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.
g.) Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás Az adatfeldolgozó megnevezése: Web-Server kft. Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Telefonszám: +36-52/541-341, E-mail cím: info@web-server.hu Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.
Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése:
Royal Sprint Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 32.
Az adatfeldolgozó telefonszáma:
+36 1/216-3606
Az adatfeldolgozó e-mail címe:
ugyfelszolgalat@royal.hu Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti: • a tájékoztatáshoz való jog, • az adatok helyesbítéséhez való jog, • az adatok törléséhez való jog, • az adatok zárolásához való jog, • a tiltakozás joga. Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
h.) Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.
i.) Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés
Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.
j.) Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.
15. Jogi kérdések
A jelen dokumentumban ill. a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. Az Ön fogyasztói jogait a hatályos fogyasztóvédelmi törvény tartalmazza.

16. A Vásárló panaszkezelésének módja
1. A Helyi Polgármesteri Hivatal jegyzője, 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
2. A Tolna Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
3. A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete, 7100 Szekszárd, Arany J. 23.-25.